Vlna

urbánny splietací mág

Vlna 98 s témou meteo

EDITORIÁL O POČASÍ
Text Petra Feriancová

KOMIKS
Lívia Suchá

NESMRTEĽNÉ ZVIERATÁ. PRIESTOR ABNORMÁLNE
NEZVYČAJNE DLHÝCH ŽIVOTOV ZVIERAT
Text Juraj Rattaj

ŤAŽBA V PERATICKOM ZÁSVETÍ

MELTEM ULDES.

ROZTÁPAJÚCA SA DUŠA JEDNEJ UMELKYNE
Preklad Mária Modrovich

M U R M U R
Text Martin Kočiš

LINGUA FRANCA
Text Tiago de Abreu Pinto

SKICA NA OKRAJ METEOROLÓGIE
Text Peter Macsovszky

HUBY BRAŇA SIDORA
Otázky kládla Petra Feriancová

PETRA FERIANCOVÁ, ROBERTA ZÁBOJNÍK:
FILTRUJÚCE/ OBNOVY SCHOPNÉ/ MIMETICKÉ TELO
Text Petra Feriancová

ZRÚTIŠ SA
Text Peter Brezňan

STRMHLAV, SLIEPŇAJÚC
Text Viliam Nádaskay

VŠADE SAMÍ CUDZINCI 60.
BIENÁLE UMENIA, BENÁTKY 2024, Ⅰ. ČASŤ
Text Mária Modrovich

RYBY S PĽÚCAMI
Text Gyrðir Elíasson, Preklad Ján Zaťko

OD HIERARCHIE K ANARCHII:
DEKONSTRUKCE MOCI V PERFORMATIVNÍM UMĚNÍ
Text Katarína Brestovanská, Jazyková korektúra Martin Maryška

POĽNÁ TRÁVA
Text Martin Furmanik

AKO SPIA HOLUBY?
Text Oksana Sadovenko

BÁSNE
Text Dušan Šutarík

BEZ POČASIA – MALÉ DOJMOLOGICKÉ ZAMYSLENIE
Text Ľubomír Pavelka

DENIS KOZERAWSKI:

DLHÉ TIENE PRED SÚMRAKOM, LEN NEJASNÉ ZVUKY,
ŠEPOT A OZVENY MIZNÚCE V KRAJINE
Text Zuzana Jakalová

BEZNÁDEJ
Text Róbert Gál

10 ROKOV KRATOCHVÍLE
Číslované otázky kládol Andrej Hablák

ENEA
Text Petra Feriancová

KÝM JE MARTIN GERBOC?
Text Máša Pivovarová

JANA ŠTURDÍKOVÁ – DOM
Text Branislav Štepánek

BRITTANY HOWARD: WHAT NOW
Text Sam Toniba

ADRIÁN DEMOČ: PIANO
Text Emo Kochol

PETER GABRIEL: I/O
Text Buddy Bass

GREEN DAY: SAVIORS
Text Buddy Bass

RUCE NAŠÍ DORY: NOSITEL LASKLAVÝCH PŘEDSTAV
Text Píš

KOLNA: TEHILIM ŠERÉ, CESTY ZEMĚ
Text Píš

VESELÉ PLAVKYNĚ: PROZATÍM
Text Píš

THE SMILE: WALL OF EYES
Text Sam Toniba

DIPTYCH/OHNIVÉ PLAMENE: TEĎ ŽIJU
Text Bilbo

YES: MIRROR TO THE SKY
Text Buddy Bass

ROMAN BERGER: ADAGIO MILAN PAĽA A KATARÍNA PAĽOVÁ
Text Ľubomír Pavelka

THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE:
EGON BONDY’S HAPPY HEARTS CLUB BANNED
Text Peter Markovski

THE TIN TURTLES: CRIMSON CASTLE
Text Peter Markovski

KVASKOVA: ODMÄK
Text Ľubomír Pavelka