Vlna

urbánny splietací mág

Najnovšie príspevky

Rotácie

22. júna 2020

Peter Šulej (1967) je autorom dvoch básnických trilógií, Porno (1994), Kult (1996), Pop (1998) – v jednom zväzku pod názvom Prvá trilógia (2010), a Návrat veľkého romantika (2001), Archetypálne leto (2003) a Koniec modrého obdobia (2008) – tzv. Modrá trilógia. Napísal aj románovú trilógiu, ktorú tvoria diela: História (2009), Spolu (2016) a Fytopaleontológia (2019). Je […]

Čítať viac

Výsledky vzniku

22. júna 2020

Zbierka Výsledky vzniku ponúka poetický svet rozdelený do kategórií, ktoré sú motivované postupným oboznamovaním sa s naším dedičstvom, kultúrou či zrkadlami uvažovania. Básne prechádzajú od ľudských, epistemických cez prírodné a technologické až po také, ktoré na súdržnosť rezignujú. Liza Gennart vo svojej poézii vytvára metaforické oloidy: trojrozmerné zakrivené objekty, ktoré neboli vymyslené či nájdené, ale objavené. […]

Čítať viac

Koronamatrix – mutácia neskorého kapitalizmu

30. mája 2020

Július Fujak Kontrolné spoločnosti používajú stroje tretej generácie, informatické stroje a počítače, ktorých pasívnym nebezpečenstvom je šum a aktívnym pirátstvo a šírenie vírusov. To nie je len technologický vývoj, ale aj hlboká mutácia kapitalizmu.Gilles Deleuze Vedel by si niekto len pred pár mesiacmi predstaviť, že cena ropy klesne nie na nulu, ale pod ňu(!) a že astronomická zadlženosť […]

Čítať viac

Vychádza Vlna 82 s témou Manifest

21. mája 2020

Vlna č. 82 vychádza 20. mája. Nájdete ju vo všetkých dobrých kníhkupectvách, kultúrnych priestoroch a v stánkoch. Predajné miesta. Vo Vlne 82 nájdete: KOMIKS Seafur  NIEKOĽKO FILMOVÝCH MANIFESTOV A PREHLÁSENÍtext: Martin Palúch MANIFEST MOŽNOSTÍtext: Petra Fornayová  NOVOTVAR MANIFESTOtext: Michal Prekop MANIFEST PRE 21. STOROČIEtext: Helena a Newton Harrisonovci; preklad Michal Prekop MYSLENIE PRÍRODOU. HOMMAGE À GARY SNYDERtext: Pavol Sucharek MYSLENIE TICHOMtext: Pavol Sucharek KVÍZ Z […]

Čítať viac

Ivan Habaj: Kolonisti

28. apríla 2020

Románová trilógia zachytáva osudy slovenských a moravských kolonistov na území južného Slovenska v pohnutých časoch slovenských dejín od vzniku Československej republiky a osídľovania pohraničných území, cez nacionálne konflikty predvojnového roku 1938 (Kolonisti I), dramatickú sociálnu situáciu od konca vojny do začiatku spoločenských zmien roku 1948 (Kolonisti II), až po krátke obdobie roku 1965 a ekologickú […]

Čítať viac

Mária Ferenčuhová: Černozem

28. apríla 2020

Piata kniha básní Márie Ferenčuhovej je hypnotickou meditáciou o konci a prerode. Individuálny osud človeka sa v nej prepája s osudom vesmíru, mrazivo osobné a zároveň všeobjímajúce obrazy intimity akoby presahovali sami seba a rozpínali sa do nekonečna. Černozem predstavuje znepokojivé básnické univerzum na pokraji kolapsu: je to fantastický svet, a možno realita. Černozem je substrát poslednej záchrany. Mária Ferenčuhová je poetka, […]

Čítať viac