Vlna

urbánny splietací mág

Najnovšie príspevky

Dušan Šutarík: Správa o fiktívnej monarchii

16. októbra 2023

Básne novej zbierky Správa o fiktívnej monarchii (2023) na prvú knihu čiastočne nadväzujú témami a výrazom, zároveň sú tvarovo koncentrovanejšie. Pre Šutaríkovu poéziu je charakteristická snová atmosféra a opisy záhadných procesov, ktoré sa však neuzatvárajú do autonómneho sveta fantázie, ale komentujú aj súčasnosť, jej reálie a napätia. Úzkostný pocit, prv výrazovo prekonávaný iróniu, sa terazp […]

Čítať viac

Kamil Zbruž: Magus

25. septembra 2023

Magus je rebel. Magus odkazuje čitateľom: „Hodnota tejto knihy je v tom, že nemá žiadnu hodnotu.“ Magus recykluje svoju prázdnotu. Magus je mentálne spojenie s hviezdou Sírius, „hviezdou mágov“. Magus je pokus o výklad prvej tarotovej karty. Magus je radikálny opus autora graffiti poézie. Magus ide vždy svojou cestou. Magus je majster ilúzie, stojí pred nami nehybne […]

Čítať viac

Vlna 95 s témou leto

30. augusta 2023

LETOEDITORIÁLText Petra Feriancová KOMIKSLívia Suchá ANOTHER SUMMERText Marianna Serranová NAJĎALEJ OD SLNKA (POZNÁMKY K LETNÉMU SMÚTKU)Text Katarína Poliačiková FLOOR IS LAVAText Denis Kozerawski & Jen Kratochvil LETO V BRATISLAVE KRÁTKE AKUSTICKÉ POZOROVANIEText a foto Eva Vozárová; Nahrávka Fero Király EGOVÝLETY A NAJŽIARIVEJŠIE OBDOBIEText Peter Macsovszky POHODA’ 23Fotoreport Darjan Hardi (PSIE DNI)Text Peter Macsovszky DLHÉ LETNÉ POPOLUDNIEFotobáseň Peter Macsovszky BALVANY A DIERYText Mária Modrovich AKO […]

Čítať viac

Ivan Habaj: Dolniaci

22. júna 2023

Druhé vydanie debutovej zbierky próz Ivana Habaja. S doslovom Petra Zajaca. Pätnásť krátkych próz tvoriacich komponovaný celok zachytáva osudy a charaktery ľudí  životom neoddeliteľne spätých s krajinou Žitného ostrova, s jej južnou atmosférou, prírodnými podmienkami a historickým časom.   „Rozprávanie o svete, ktorý mizne spolu so svojimi obyvateľmi.“ (V. Barborík) Nové vydanie obsahuje pôvodné autorské pasáže, ktoré boli súčasťou časopiseckého publikovania próz […]

Čítať viac

Martin Kočiš: : tretí ostrov

20. júna 2023

: tretí ostrov je tretím záverečným dielom textovej trilógie (prvý diel vyšiel pod názvom txt.txt v roku 2014 vo vydavateľstve Občianske združenie Vlna / Drewo a srd / druhý diel NADIR vyšiel v roku 2020 tamtiež). Týmto posledným dielom autor nadväzuje na tzv. „pro-textovo orientovaný“ charakter písania stimulovaný vizuálnymi prvkami / fragmentmi a ilustráciami, ktorý bol […]

Čítať viac

Lajos Kassák: Ja som Lajos Kassák

5. júna 2023

Preklad: Attila Merva Ja som Lajos Kassák je predposledný verš zo známej poémy Kôň zomrie vtáci vyletia a poukazuje na budovanie a formovanie sa azda najznámejšieho maďarského avantgardného umelca. V tejto zbierke s týmto výstižným názvom sa nachádza reprezentatívny výber z poetického diela Lajosa Kassáka. Nachádzajú sa tu preklady tých najvýznamnejších lyrických diel, akým je už aj vyššie spomínaná poéma […]

Čítať viac