Vlna

urbánny splietací mág

Novinky

Peter Macsovszky: Pimparapipa!

8. júla 2024

vydavateľstvo vlna / drewo a srd, počet strán: 252| väzba: V2.| formát: B5 |isbn: 978-80-89550-99-9  | katalógové číslo: 220 |odporúčaná cena: 15 eur Nová kniha jedného z najvýraznejších domácich autorov Petra Macsovszkého voľne nadväzuje – najmä pokiaľ ide o určité štylistické postupy a experimentálne riešenia – na jeho poviedkové knihy Čínske kino (2020) a Oceán trpezlivosti […]

Viac...

Mária Modrovich: Deň noc voda

11. júna 2024

vydavateľstvo vlna / drewo a srd, počet strán: 140| väzba: V2.| isbn: 978-80-89550-98-2  | katalógové číslo: 219 |odporúčaná cena: 14 eur Silvia prvýkrát necháva doma svoje dve deti a muža a cestuje do Kostariky pod zámienkou hľadania záhadnej tety, otcovej sestry, ktorá emigrovala za bývalého režimu. Silviin spiatočný let je pre pandemické nariadenia zrušený a […]

Viac...

Vlna 98 s témou meteo

7. júna 2024

EDITORIÁL O POČASÍText Petra Feriancová KOMIKSLívia Suchá NESMRTEĽNÉ ZVIERATÁ. PRIESTOR ABNORMÁLNENEZVYČAJNE DLHÝCH ŽIVOTOV ZVIERATText Juraj Rattaj ŤAŽBA V PERATICKOM ZÁSVETÍ MELTEM ULDES. ROZTÁPAJÚCA SA DUŠA JEDNEJ UMELKYNEPreklad Mária Modrovich M U R M U RText Martin Kočiš LINGUA FRANCAText Tiago de Abreu Pinto SKICA NA OKRAJ METEOROLÓGIEText Peter Macsovszky HUBY BRAŇA SIDORAOtázky kládla Petra Feriancová PETRA FERIANCOVÁ, […]

Viac...

Vlna 95 s témou domáca scéna

14. decembra 2023

DOMÁCA SCÉNAText Petra Feriancová CINEMATIC NA VLNE DOSPIEVANIAText Barbora Gvozdjáková PRÍRODA, SKRVAVENÉ ZUBY, PAZÚRY V TRANZITEText (red.) ROZHOVOR SO SILVIOU VAN ESPENText Petra Feriancová LABORATÓRIUM BUDÚCNOSTIText Petra Fornayová, Peter Šulej TO AUTUMN PODZIMU JESENIText Mariana Serranová ŽENA, RUSÍNKA, HUSÁKOVO DIEŤAText Mira Keratová HIC SUNT LEONESTU SÚ LEVYText Zuzana Šmatláková YARMAT = NA ZDRAVIEText Dagmar Bednáriková […]

Viac...

Michael Papcun: Ghetto Palm

14. decembra 2023

Ghetto Palm – Ailanthus altissima alebo pajaseň žliazkatý. Invazívna drevina so sklonom rásť v nehostinných podmienkach mestských oblastí alebo na zle udržiavaných a opustených pozemkoch. Debutová zbierka Michaela Papcuna Ghetto Palm je o fungovaní v informačnom a vnemovom pretlaku. O potrebe unikať na okraj, v snahe vydlabať možné posolstvá z všadeprítomného šumu. Zastaviť trieštenie obrazu okolitého sveta aj seba […]

Viac...

Kamil Zbruž: Mystik

13. novembra 2023

Mystik je intuitívna kniha vizuálnej poézie. Na ôsmich stranách ponúka kvintesenciu poznania, vyvierajúcu zo žriediel starovekých mystérií, kabaly a alchýmie. Za základný symbol považuje strom života a skúma jeho premeny pomocou kyvadla a tarotových arkán. Všíma si analógie medzi sumerskými božstvami, gnostickým IAO a metafyzikou hviezdy Sírius. Zaoberá sa postavou Lilith v mytológii a astrológii a teóriou chaosu. Overuje pytagorejskú […]

Viac...