Vlna

urbánny splietací mág

Novinky

Vlna 96 s témou flóra

16. októbra 2023

VEGETATÍVNE ĽUDSTVOText Petra Feriancová KULTÚRA NEDÔVERYText Rowena Harris, Preklad Mária Modrovich V ORANŽÉRIIText Stanisław Małecki; Preklad Petra Feriancová EXPLODING STARText Daniel Grúň PRÍZRAKY NEMOŽNEJ PRÍTOMNOSTIText Inga Lāce PREBLYSNUTIE ŽIVOTA NA TROSKÁCH UMELÝCH ŠTRUKTÚRText Eva Vozárová SME JEDNODUCHO TRHText Mária Modrovich ĎALŠÍ PROJEKT, KTORÝ ZLYHALText Petra Fornayová FIGOVÁ JAMA AKO GESTO KULTIVÁCIEText Adrián Kobetič – Peter […]

Viac...

Dušan Šutarík: Správa o fiktívnej monarchii

16. októbra 2023

Básne novej zbierky Správa o fiktívnej monarchii (2023) na prvú knihu čiastočne nadväzujú témami a výrazom, zároveň sú tvarovo koncentrovanejšie. Pre Šutaríkovu poéziu je charakteristická snová atmosféra a opisy záhadných procesov, ktoré sa však neuzatvárajú do autonómneho sveta fantázie, ale komentujú aj súčasnosť, jej reálie a napätia. Úzkostný pocit, prv výrazovo prekonávaný iróniu, sa terazp […]

Viac...

Kamil Zbruž: Magus

25. septembra 2023

Magus je rebel. Magus odkazuje čitateľom: „Hodnota tejto knihy je v tom, že nemá žiadnu hodnotu.“ Magus recykluje svoju prázdnotu. Magus je mentálne spojenie s hviezdou Sírius, „hviezdou mágov“. Magus je pokus o výklad prvej tarotovej karty. Magus je radikálny opus autora graffiti poézie. Magus ide vždy svojou cestou. Magus je majster ilúzie, stojí pred nami nehybne […]

Viac...

Vlna 95 s témou leto

30. augusta 2023

LETOEDITORIÁLText Petra Feriancová KOMIKSLívia Suchá ANOTHER SUMMERText Marianna Serranová NAJĎALEJ OD SLNKA (POZNÁMKY K LETNÉMU SMÚTKU)Text Katarína Poliačiková FLOOR IS LAVAText Denis Kozerawski & Jen Kratochvil LETO V BRATISLAVE KRÁTKE AKUSTICKÉ POZOROVANIEText a foto Eva Vozárová; Nahrávka Fero Király EGOVÝLETY A NAJŽIARIVEJŠIE OBDOBIEText Peter Macsovszky POHODA’ 23Fotoreport Darjan Hardi (PSIE DNI)Text Peter Macsovszky DLHÉ LETNÉ POPOLUDNIEFotobáseň Peter Macsovszky BALVANY A DIERYText Mária Modrovich AKO […]

Viac...

Ivan Habaj: Dolniaci

22. júna 2023

Druhé vydanie debutovej zbierky próz Ivana Habaja. S doslovom Petra Zajaca. Pätnásť krátkych próz tvoriacich komponovaný celok zachytáva osudy a charaktery ľudí  životom neoddeliteľne spätých s krajinou Žitného ostrova, s jej južnou atmosférou, prírodnými podmienkami a historickým časom.   „Rozprávanie o svete, ktorý mizne spolu so svojimi obyvateľmi.“ (V. Barborík) Nové vydanie obsahuje pôvodné autorské pasáže, ktoré boli súčasťou časopiseckého publikovania próz […]

Viac...

Martin Kočiš: : tretí ostrov

20. júna 2023

: tretí ostrov je tretím záverečným dielom textovej trilógie (prvý diel vyšiel pod názvom txt.txt v roku 2014 vo vydavateľstve Občianske združenie Vlna / Drewo a srd / druhý diel NADIR vyšiel v roku 2020 tamtiež). Týmto posledným dielom autor nadväzuje na tzv. „pro-textovo orientovaný“ charakter písania stimulovaný vizuálnymi prvkami / fragmentmi a ilustráciami, ktorý bol […]

Viac...