Vlna

urbánny splietací mág

Novinky

Vlna 90 s témou šport

23. mája 2022

NEŠPORTOVÝ EDITORIÁLText peter šulej ŠPORTOVÝ EDITORIÁLText Petra Feriancová KOMIKSLívia Suchá (DVAJA ĽUDIA HRAJÚ STOLNÝ TENIS)Text Tiago De Abreu Pinto,Preklad Mária Modrovich POPOLUDNIE KULTÚRY A ŠPORTUText Petra Fornayová MILAN TITTEL: ŠPORTOVEC PREČO SA HRÁ VO WEMBLEY FUTBAL?ALEBO MALÁ ÚVAHA O DVOCH KULTÚRNYCH IZOLÁTOROCH…Text Ľubomír Pavelka CALIFORNICATION SEASON X(BAZÉN S DVOMA POSTAVAMI)Text Michael Papcun KURZ KURTMIText Ájn […]

Viac...

TJ Vjuga: Gestotexty

12. apríla 2022

Debutová zbierka TJ Vjugu, semiotextového performera, a-poeta, hudobníka a fotoamatéra, ktorú tvoria parabásnické objekty, rébusy, žarty, parafrázy úradných formulárov, vedomostného kvízu, ako aj neverbálne fotobásne a fotodokumentácie performancií. Sú výsledkom jeho prekérnych hier so všemožnými textami. Ako píše Peter Macsovszky v tzv. Predoslove ku Gestotextom: „TJ Vjuga do aktuálneho sveta mediálnych konštruktov, pseudoreality, vyfabrikovaných i spontánnych hoaxov, fakticky […]

Viac...

Radoslav Rochallyi – Rovnicová poézai

30. marca 2022

Radoslav Rochallyi v jeho Rovnicovej poézii pracuje vo vizuálnej matematickej forme. Rochallyi razí myšlienku, že forma nasleduje funkciu a preto pristupuje k vizuálu funkčne a teda jeho aranžmány aj keď na prvý pohľad schematické, intenzívne pozývajú čitateľa, aby sa presunul do priestoru špekulácií. V knihe Rovnicová poézia je viditeľný rukopis hybridnej tvorby s prvkami Novej […]

Viac...

Knižný divadelný trh

3. marca 2022
Viac...

Vlna 89 s témou SK scéna

17. decembra 2021

EDITORIÁLText Petra Feriancová KOMIKSMatej Mihályi DOVOLENKAText Michal Gladiš ČAS BEZ POMINUTEĽNOSTI II.Text Aurel Hrabušický SEDEM PÁROV ZATEPLENÝCH LEGÍNText Mária Modrovich KVĚTA FULIEROVÁ: ZÁZEMIEText Petra Feriancová CHÓR JE ZDVOJENÍM SAMOTY;ROZHOVOR S IVICOU RUTTKAYOVOUText Ján Šimko EXTRÉM;PÔVODNÁ ROZHLASOVÁ HRAText Ivica Ruttkayová JURAJ GAVULA: VITÁLNE FORMYText (red.) CENA OSKÁRA ČEPANA 2021Text Petra Feriancová COMPLICITY IN THE MAKINGText Branka […]

Viac...

Maroš Krajňak: Už iba prítomnosť

7. decembra 2021

Najnovšia kniha Maroša Krajňaka Už iba prítomnosť sa usiluje vnoriť do nášho civilizačného kontextu. Poukazuje na večnú sociálnu determináciu – naše skutky sú predurčené konaním predkov, „poľudšťovanie vzorcov“ je naozaj pomalé, občas dokonca nepravdepodobné. Naivná viera, že človek sa stane zásadne lepším, je však nevyhnutná – vzdať sa jej je neprípustné. V Krajňakovom texte sa […]

Viac...