Vlna

urbánny splietací mág

Redakcia

Adresa:

Občianske združenie Vlna
Vlčkova 18
811 01 Bratislava
Slovakia

IČO: 36067148

Tel.: +421 944 117 888
E-mail: vlna@vlna.sk
Web: www.vlna.sk

Registrované: MK SR EV 4265/11

 

Neobjednané rukopisy redakcia nevracia. Inzerciu a predplatné vybavuje redakcia. Papierové vydanie magazínu vychádza 4x ročne.

Redakcia:

Šéfredaktor: Peter Šulej
Výtvarná vlna (VV): Lucia Gavulová
Divadelná vlna (DV): Ján Šimko
Tanečná vlna (TV): Petra Fornayová
Filmová vlna (FV): Martin Palúch
Literárna vlna (LV): Peter Šulej
Tématická vlna (TV): Mária Modrovichová
Hudobná vlna (HV): Julo Fujak

Print layout: Miriam Gavulová
Jazyková redaktorka: Katarína Vilhanová
Produkcia: Janka Pohánková

Redakčný okruh:
Miriam Šimková
Michal Habaj
Mária Rizdoňová Ferenčuhová
Imrich Végh
Zuzana Majlingová
Mira Keratová