Vlna

urbánny splietací mág

Redakcia

Adresa:

Občianske združenie Vlna
Vlčkova 18
811 01 Bratislava
Slovakia

IČO: 36067148

Tel.: +421 944 117 888
E-mail: vlna@vlna.sk
Web: www.vlna.sk

Registrované: MK SR EV 4265/11

Neobjednané rukopisy redakcia nevracia. Inzerciu a predplatné vybavuje redakcia. Papierové vydanie magazínu vychádza 4x ročne.

Redakcia:

ŠÉFREDAKTOR: PETER ŠULEJ
VÝTVARNÁ VLNA: PETRA FERIANCOVÁ
DIVADELNÁ VLNA: JÁN ŠIMKO
TANEČNÁ VLNA: PETRA FORNAYOVÁ
FILMOVÁ VLNA: MARTIN PALÚCH
LITERÁRNA VLNA: PETER ŠULEJ
TEMATICKÁ VLNA: PETER MACSOVSZKY, MÁRIA MODROVICH
HUDOBNÁ VLNA: JULO FUJAK

LAYOUT: A, B, C, D, E, F, G, H, CH STUDIO SIMONA HOJSÍKOVÁ, MICHAL CHRASTINA

JAZYKOVÁ REDAKTORKA: IVANA GIBOVÁ

REDAKČNÝ OKRUH: MIRIAM ŠIMKOVÁ, MICHAL HABAJ, MÁRIA RIDZOŇOVÁ FERENČUHOVÁ, IMRICH VÉGH, ZUZANA MAJLINGOVÁ, MIRA KERATOVÁ, LUCIA BIZNÁROVÁ, MICHAL TALLO, LUCIA GAVULOVÁ, MAREK DEBNÁR

PRODUKCIA: ANDREA HORČINOVÁ, ALENA PETRŽELKOVÁ

WEB: ŠTEFAN LUČIVJANSKY, GÁBOR JÉNEI

PR: EVA VOZÁROVÁ

ADRESA: OBČIANSKE ZDRUŽENIE VLNA, VLČKOVA 18, 811 01 BRATISLAVA I, STARÉ MESTO, IČO 36067148

TEL +421 (0)944 117 888, VLNA@VLNA.SK, WWW.VLNA.SK

NEOBJEDNANÉ RUKOPISY REDAKCIA NEVRACIA.

INZERCIU A PREDPLATNÉ VYBAVUJE REDAKCIA.