Vlna

urbánny splietací mág

Vlna 96 s témou flóra

VEGETATÍVNE ĽUDSTVO
Text Petra Feriancová

KULTÚRA NEDÔVERY
Text Rowena Harris, Preklad Mária Modrovich

V ORANŽÉRII
Text Stanisław Małecki; Preklad Petra Feriancová

EXPLODING STAR
Text Daniel Grúň

PRÍZRAKY NEMOŽNEJ PRÍTOMNOSTI
Text Inga Lāce

PREBLYSNUTIE ŽIVOTA NA TROSKÁCH UMELÝCH ŠTRUKTÚR
Text Eva Vozárová

SME JEDNODUCHO TRH
Text Mária Modrovich

ĎALŠÍ PROJEKT, KTORÝ ZLYHAL
Text Petra Fornayová

FIGOVÁ JAMA AKO GESTO KULTIVÁCIE
Text Adrián Kobetič – Peter Megyeši

DIVOKÉ VLASTNOSTI
Text Borbála Soós

NAČÚVANIE RASTLINÁM
Text tranzit.sk

THE FIELDS (POLIA)
Text Marína Žiaková

ZELENÁ JE TRÁVA
Text Petra Fornajová

STROM AKO PROTAGONISTA
Text Milo Juráni

KYTICA PIESNÍ… ALEBO PIESNE KYTICE
Text Ľubomír Pavelka

ZDIEĽANÉ ANTROPOLÓGIE VO FILME ZÁZRAČNÝ APARÁT
Text Martin Palúch

VÝKRIČNÍK, KTORÝ SA OZVAL
Text Peter Macsovszky

HERBARIUM
Básne Mila Haugová

MISIA
Text Ondrej Štefánik

METAMORFÓZA UHORKY
Text Ivana Gibová

EKOBÁSNE
Básne Nicanora Parru

MÁM
Text Roman Popelár

INDIANA JONES
Text Igor Kovács

BOD OBNOVY ČESKOSLOVENSKÉHO ŽÁNROVÉHO FILMU
Text Igor Kovács

DEREK REBRO: NEŽNOSŤ ROZKLADU
Text Viliam Nádaskay

RÓNÁN HESSION: PANENKA
Text Peter Šulej

SLOWDIVE: EVERYTHING IS ALIVE
Text Ľubomír Pavelka

BORGHESIA: LJUBAV JE HLADNIJA OD SMRTI
Text Peter Baltazarovič

DOMINIK PROK: THERE IS NO RESCUE MISSION, WE ARE SAFE
Text Bilbo

STEVE LUKATHER: BRIDGES
Text Ľubomír Pavelka

ZIMNÍ PNEU: KAM JDEŠ S TÍM BIGBÍTEM
Text Peter Baltazarovič

SYLVIE KROBOVÁ: CHODEC
Text Peter Baltazarovič