Vlna

urbánny splietací mág

Vlna 95 s témou leto

LETOEDITORIÁL
Text Petra Feriancová

KOMIKS
Lívia Suchá

ANOTHER SUMMER
Text Marianna Serranová

NAJĎALEJ OD SLNKA

(POZNÁMKY K LETNÉMU SMÚTKU)
Text Katarína Poliačiková

FLOOR IS LAVA
Text Denis Kozerawski & Jen Kratochvil

LETO V BRATISLAVE

KRÁTKE AKUSTICKÉ POZOROVANIE
Text a foto Eva Vozárová; Nahrávka Fero Király

EGOVÝLETY A NAJŽIARIVEJŠIE OBDOBIE
Text Peter Macsovszky

POHODA’ 23
Fotoreport Darjan Hardi

(PSIE DNI)
Text Peter Macsovszky

DLHÉ LETNÉ POPOLUDNIE
Fotobáseň Peter Macsovszky

BALVANY A DIERY
Text Mária Modrovich

AKO NEZOMRIEŤ

SVÄTÉ ZDRAVIE
Text Luca Lovász

LENIN, 2011
Text Ana Menéndez; Preložila Mária Modrovich

MEDZI MIAMI A BRATISLAVOU
Rozhovor Mareka Debnára s Anou Menéndez

DVE (POLO)LETNÉ BÁSNE
Text Peter Šulej

AKÝ KRÁSNY PROBLÉM
Text Rastislav Podhorský

PARCOURS. MAP OF THE PLEIN SUD NETWORK

ZVUKOSVETY NEUSTÁLYCH VARIÁCIÍ DANIELA KORDÍKA
Text Ľubomír Pavelka

VEREJNÝ PRIESTOR VERZUS INTÍMNY PRIESTOR
Text Katarína Brestovanská; Foto Julie Stehnová

HUDOBNÝ VESMÍR RADIMA HANOUSKA
Text Ľubomír Pavelka

BEZ ČERVENÝCH KOBERCOV, A PREDSA OSCAROVÝ
Text Martin Bednárik

A VRAJ NA VÝCHODE NIČ NIE JE
Text Igor Kovács

HĽADANIE SVETLA V TEMNOTÁCH

(TRHLINY BOLESTI ZACELENÉ?)
Text Tereza Hladká

MORE V HRADCI KRÁLOVÉ
Text Tereza Hladká

MARTIN KOČIŠ : TRETÍ OSTROV

VULKANOLÓGIA TEXTOVÉHO METEORIZMU
Text Peter Macsovszky

NYLON UNION: WORDS AND WAVES
Text Tom’s Reviews / Tom Hanno; Preklad Mária Modrovich

ANGSTSTIFTUNG: EXODUST

ANGSTSTIFTUNG: LOST TRANSMISSION
Text Richard Imrich

SQUID: O MONOLITH
Text Bilbo