Vlna

urbánny splietací mág

Vlna 79

EDITORIÁL [Text TJ Vjuga]

VODY: JASNÉ I MÚTNE [Text Peter Macsovszky]

MORE A SLNKO [Preklad Mária Modrovich, Text Borbála Soós]

PIAZZA SAN MARCOE

SLUNCE, LODĚ A LVI [Text Jen Kratochvil]

BENÁTSKA VODA NA DISPLEJI – Niekoľko poznámok z otvorenia Benátskeho Bienále 2019 [Text Dorota Sadovská]

VODNÝ DENNÍK Z ANTROPOLOGICKÝCH VÝSKUMOV [Text Veronika Dianišková]

POHÁR VODY

ROZHOVOR LÁSZLA BEKEHO S JÚLIUSOM KOLLEROM DŇA 23. MARCA 2002 V BRATISLAVE

DIAGNÓZA DNO [Text Dušan Vicen]

VILLA D’ESTE: FONTÁNY [Text Fabio Sedia]

ENVIRONMENTÁLNA ESTETIKA [Text Mira Keratová]

PORTRÉTY VODY [Text Sylvia Majerská]

INTERFERENCIA [Text Anja Golob]

REGULÁCIA VODNÝCH TOKOV [Text Mária Ferenčuhová]

AQUADIVERSI [Text Mila Haugova]

THE DEAD BY MANY FIRSTS

INVERZNÁ ROMANTIKA Rozhovor s kurátorom a teoretikom Petrom Vaňousom [Text Michaela Bosáková]

BAZÉN, PLAVÁREŇ, KÚPALISKO, VODA [Text redakcia]

FYTOPALEONTOLÓGIA – TRI VODNÉ ÚRYVKY [Text Peter Šulej]

VODNÁ ARCHITEKTÚRA [Text redakcia]

VODA A JEJ PREMENY V POÉZII EVY LUKY [Text Eva Urbanová]

BIRDS UNDER THE SEA: GOOSE BARNACLES [Text Borbála Soós]

ROZHOVOR S VERONIKOU ŠRAMATYOVOU [Text Peter Šulej]

ROZHOVOR S KAMILOM ZBRUŽOM [Text Peter Šulej]

OVLÁDNUŤ SVOJE MIESTO – Rozhovor s Monikou Haasovou a Péterom Cserim [Text Petra Fornayová]

METAMORFÓZY DIGITÁLNYCH DOMORODCOV

MICHAL REISER: KYBERZOMBIE [Text Andrea Olejárová]

FOALS: EVERYTHING NOT SAVED WILL BE LOST PART 1 [Text Bilbo]

DAVID BYRNE: AMERICAN UTOPIA [Text Sam Toniba]

MADONNA: MADAME X [Text Buddy Bass]

PRINCE: ORIGINALS [Text Buddy Bass]

BRUCE SPRINGSTEEN: WESTERN STARS [Text Buddy Bass]

THOM YORKE: SUSPIRIA [Text Sam Toniba]

MAGNETISCHE WELLE [Text TJ Vjuga]