Vlna

urbánny splietací mág

Vlna 76

Editoriál
TJ Vjuga — Dohoda o vykonaní lásky

Tanečná vlna
Petra Fornayová — Krajina, kde čas môže počkať

Literárna vlna
Mária Modrovich — Rozhovor s mužom členky kultu 25 Agda Bavi Pain — Achtung L***A!
Zbigniew Machej — Snúbenec slečny Kufflerovej
Daniela Kováčiková — Dlho a iné básne
Roland Orcsik — Básne
Attila Sirbik — St. Euphemia
Michal Tallo — Umři šeptala sem ti naproti

Komiks
Miloš Gašparec — Vírus

Výtvarná vlna
Mira Keratová — Hydrozoa / Pavilón
BB5000
Petra Feriancová — Môžeme podniknúť kroky k väčšiemu dosahu. Rozhovor s Luciou Gavulovou
Petra Feriancová — Nový Čepan. Rozhovor so Silviou Kušnírovou

Divadelná vlna
Roman Polák — Gertrúda

Vlnobitie
Festival — Július Fujak: Žijeme v dronokracii (?!) — Viva Musica 2018
Festival — Bilbo — Píš: Grape 2018
Literatúra — Tomáš Profant — Slovensko a kolonializmus — Ivan Jurica: Central and Eastern europe in the Context of Colonial Mentality
Literatúra — Barbora Nemčeková — Niet väčšej lásky než mlčanie — Chris Kraus: I Love Dick 144
Literatúra — Pavol Suchárek — Anatómia nevysloviteľného — Július Fujak: Emanácie hudobnej semiosféry
Hudba — Low, NIN, Nathan Fake, Stratocluster, Don’t Trust Butterflies