Vlna

urbánny splietací mág

V tieni biela

Text: Derek Rebro

Vidmar, Maja. 2015. Izby a iné básne.
Bratislava – Ľubľana : Studňa – JSKD RS. Preložila Stanislava Repar.

Recenzovaný výber z poézie slovinskej poetky Maje Vidmar prinášajúci (v tradične pôsobivom grafıckom spracovaní Evy Kovačevičovej-Fudaly s prispením ilustrácií návrhárky Ley Fekete, ktoré s predloženou poéziou úspešne komunikujú) celú zbierku Izby (2008) a prekladateľkin výber z ďalších troch kníh poézie (Prítomnosť, 2008; Ako sa zaľúbiš, 2012 a Minúty predstihu, 2015) zachytáva autorku – súdiac podľa doslovu (pri ktorom som si opäť uvedomil, ako mi empatické, analyticko-interpretačné, konštruktívne kritické a súčasne rodovo citlivé a fılozofıcky dotované literárnovedné výkony Repar v našom geografıckom kontexte chýbajú) – v jej novom tvorivom období, v ktorom sa (ako uvidíme, nie úplne) vymaňuje z poetologicky aj hodnotovo rodovo stereotypnej a (nielen ľudsky) defıcitnej polohy, okrem iného aj zo závislosti od muža tak v konkrétnom, ako aj zástupnom (patriarchálnom) zmysle. Verím, že nielen ja som za precízny preklad práve tohto obdobia vďačný.

Hoci sa autorkina poetika vyznačuje motivickými aj tvarovými konštantami, predsa len je medzi jednotlivými zbierkami badateľný posun, autorský aj tematický, chvíľami priam naratívny vývin, pristavím sa preto pri každej z nich zvlášť – samozrejme, s prihliadnutím na kontext zvyšku, pričom chvíľami od aktuálne rozoberaného oddielu z rôznych príčin „odskočím“ do iného.