Vlna

urbánny splietací mág

Ůtecha chaosu | Antológia súčasnej chorvátskej poézie

Antológia Útecha chaosu je výberom autorov a básní ambiciózny pokus o čítanie súčasnej chorvátskej poézie a hodnotenia toho, čo sa zväčša považuje za mimoriadne vitálnu súčasť literárnej praxe v Chorvátsku. Prirodzene, ide o ambicióznosť v protiklade k rozsahu a rôznorodosti autorov (generácií, poetík a textov), ktorí sa zároveň zúčastňujú na objavovaní jedinečnosti vlastného básnického hlasu, či už sú v súlade, dialógu alebo konštruktívnom „nedorozumení“ s duchom doby, mimo dohodnutých znakov, prispôsobených kritike aj čitateľom. Útecha chaosu – výber tridsiatich súčasných chorvátskych básnikov so vždy rovnakým počtom básní má zámer odolať chaosu neprehľadných faktov a sústrediť sa na hodnoty jednotlivých básnických stratégií, dostať sa k čitateľovi ako vnímavá voči rozdielom a nepokoju súčasnej chorvátskej poézie.

Výbery, prehľady a antológie obsadzujú verejný priestor kultúry a uzatvárajú v jednej chvíli obraz poézie, ktorá trvá, deje sa a obnovuje s každou novou knihou – táto antológia súčasnej chorvátskej poézie a vlastne myslenia funguje zároveň aj ako výnimočne otvorený systém, ktorého úloha nie je len v re/prezentovaní, ale i v posudzovaní procesov, aké sa v chorvátskom básnictve odohrávali na priesečníku jazyka a priestoru.

zostavil: Miroslav Mićanović | preložila: Karol Chmel
edícia poézia| počet strán: 392 | väzba: brož.| formát: 150 x 190 mm | isbn: 978-80-89550-82-1 |
odporúčaná cena: 15 eur

Výber autorov (od Danijela Dragojevića, Nikice Petraka, Milorada Stojevića po Branka Čegeca, Delimira Rešického a najmladších) chce odpovedať na chaos pominuteľnosti a rozdielov  novoprichádzajúcich znakov, ponúknuť antologický prehľad chorvátskej poézie, vyhodnotiť jej otvorenosť a rozmanitosť, znovu kontextualizovať známe a skryté v explózii a hluku hlasov, vybrať básne, ktoré budú formovať nové horizonty očakávania a čitateľského vnímania. Práve na uvedomení si závažnosti súčasnej chorvátskej poézie je založený výber a čítanie, odkrývanie rôznorodého charakteru chorvátskej poézie. Útecha chaosu možno práve preto považovať za spoľahlivého a bohato vybaveného sprievodcu touto „ríšou znakov“. info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | vlna@vlna.sk