Vlna

urbánny splietací mág

Prihlasovanie na Strabag Artaward 2023 otvorené do 27. januára

STRABAG Artaward International je cena na podporu umenia pre umelcov do 40 rokov v oblasti maľby a kresby v kontexte voľnej tvorby v súčasnom umení. V Rakúsku sa udeľuje od roku 1994 a medzinárodne od roku 2009. Od roku 2021 sa STRABAG Kunstforum prijíma prihlášky aj z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska.

Účastníci musia byť občanmi jednej z týchto piatich krajín alebo musia mať v jednej z nich trvalé bydlisko po dobu najmenej dvoch rokov. Prihlasovať sa môžu účastníci a účastníčky, narodení/é v roku 1982 alebo neskôr. Všetci účastníci/čky musia mať ukončený aspoň I.  stupeň vyššieho vzdelania v umeleckom odbore (umelecké akadémie alebo univerzity).

Podávanie prihlášok je otvorené v termíne od 9. do 27. januára 2023.

Prihlášky môžete podávať online na www.strabag-kunstforum.at

Udelená bude hlavná cena vo výške 15 000 EUR a štyri čestné uznania vo výške 5 000 EUR, ktoré vyberie medzinárodná porota zložená z odborníkov na súčasné umenie zo zúčastnených krajín. Súčasťou ceny je samostatná výstava každého z víťazov vo viedenskom STRABAG Artlounge, ktorá sa uskutoční po slávnostnom odovzdávaní cien.

Porota:

Vladimír Beskid – riaditeľ, Galéria Jána Koniarika, Trnava/SK
Barnabás Bencsik – galerista, Budapest/HU
Goschka Gawlik – kurátorka a kritikčka umenia, Vienna/AT
Roman Grabner – kurátor, Universalmuseum Joanneum, Graz/AT
Anda Rottenberg – kritička a historička umenia, Varšava/PL
Hajnalka Somogyi – riaditeľka, OFF-Biennale, Budapešť/HU
Vít Havránek – prorektor pre medzinárodné vzťahy, Akademie výtvarných umění, Praha/CZ
Edith Raidl – zberateľka umenia, Viedeň/AT
Tanja Skorepa – riaditeľka, STRABAG Kunstforum, Viedeň/AT
Wilhelm Weiß – zakladateľ, STRABAG Kunstforum, Viedeň/AT

Viac info a prihlasovanie: www.strabag-kunstforum.at