Vlna

urbánny splietací mág

Prihlasovanie na STRABAG Artaward 2022 otvorené do 3. februára

STRABAG Artaward International je cena na podporu umenia pre umelcov do 40 rokov v oblasti maľby a kresby v kontexte voľnej tvorby v súčasnom umení. V Rakúsku sa udeľuje od roku 1994 a medzinárodne od roku 2009. Od rokoch 2021 d roku 2023 sa STRABAG Kunstforum teší na prihlášky aj z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska.

Účastníci musia byť občanmi jednej z týchto piatich krajín alebo musia mať v jednej z nich trvalé bydlisko po dobu najmenej dvoch rokov. Prihlasovať sa môžu účastníci narodení v roku 1982 alebo neskôr. Všetci účastníci musia mať diplom z vyššieho umeleckého štúdia (umelecké akadémie, vysoké školy alebo univerzity).

Podávanie prihlášok je otvorené v termíne: 17. január – 3. február 2021.

Prihlášky sa podávajú online na www.strabag-kunstforum.at

Udelená bude hlavná cena vo výške 15 000 EUR a štyri čestné uznania vo výške 5 000 EUR, ktoré vyberie medzinárodná porota zložená z odborníkov na súčasné umenie zo zúčastnených krajín.

Súčasťou ceny je samostatná výstava každého z víťazov vo viedenskom STRABAG Artlounge, ktorá sa uskutoční po slávnostnom odovzdávaní cien.

Porota:

Vladimír Beskid – Riaditeľ, Galéria Jána Koniarika, Trnava/SK
Roman Grabner – Kurátor, Universalmuseum Joanneum, Graz/AT
Vít Havránek – Prorektor pre medzinárodné vzťahy, Akademie výtvarných umění, Praha/CZ
Edith Raidl – Zberateľka umenia, Viedeň/AT
Anda Rottenberg – Kritička a historička umenia, Varšava/PL
Hajnalka Somogyi – Head, OFF-Biennale, Budapešť/HU
Tanja Skorepa – Head, STRABAG Kunstforum, Viedeň/AT
Wilhelm Weiß – Riaditeľ, STRABAG Kunstforum, Viedeň/AT

Viac info a prihlasovanie: www.strabag-kunstforum.at