Vlna

urbánny splietací mág

Peter Macsovszky: Pimparapipa!

vydavateľstvo vlna / drewo a srd, počet strán: 252| väzba: V2.| formát: B5 |
isbn: 978-80-89550-99-9  | katalógové číslo: 220 |odporúčaná cena: 15 eur

Nová kniha jedného z najvýraznejších domácich autorov Petra Macsovszkého voľne nadväzuje – najmä pokiaľ ide o určité štylistické postupy a experimentálne riešenia – na jeho poviedkové knihy Čínske kino (2020) a Oceán trpezlivosti zaspieval (2022). Názov je hravý, pripomína vlastne nezmyselnú detskú či dadaistickú riekanku, ktorá naznačuje, že autor sa naďalej nevzdáva východísk klasickej medzivojnovej avantgardy a usiluje sa jej triky aplikovať po novom, v zmenenej spoločenskej i technologickej situácii.

Macsovszky sa rád inšpiruje mimoliterárnymi zdrojmi, ako napríklad technickou spisbou či písomnými výtvormi hudobníkov, výtvarných umelcov i choromyseľných jedincov. Kniha nie je len zbierkou poviedok, ale skôr noviel, či malorozmerných románov, v ktorých sa prihliada aj na nekompromisnú kritiku súčasných spoločenských pomerov nielen na Slovensku, ale i vo svete. Autor sa opäť vracia k premenám Bratislavy, ale i Slovenska za posledné uplynulé dekády.

Peter Macsovszky (1966) debutoval v roku 1994 zbierkou experimentálnych básnických Strach z utópie. Jeho debut v značnej miere ovplyvnil niekoľko generácií slovenských básnikov a takisto aj literárnovedné premýšľanie o literatúre. Odvtedy vydal tri desiatky prozaických aj lyrických kníh, medzi nimi 7 v maďarčine, keďže Macsovszky je dvojjazyčný autor. Okrem písania kníh sa venuje publicistike i prekladaniu z angličtiny a maďarčiny.

Bol trikrát nominovaný na najprestížnejšiu literárnu cenu Anasoft Litera, ktorú mu v roku 2016 udelili.

Prispel do antológie Zeigenössische Poesie aus Tschechien, Deutschland und der Slowakei. V roku 2022 Maďarsku pod názvom Lomha apáca knižne vyšiel výber z jeho poézie, ktorý preložila Tünde Mészáros. V roku 2024 má vyjsť anglický preklad jeho románu Mykať kostlivcami.

V roku 2023 počet medzinárodných akademických citácii týkajúcich sa Macsovszkého diela dosiahol 100. Info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | vlna@vlna.sk