Vlna

urbánny splietací mág

Michal Tallo – Antimita

Debutová zbierka Michala Talla Antimita sa vyznačuje nielen kolážovými postupmi, neznateľnou inkorporáciou prevzatých textov do vlastného písania a anestetickou tlmenosťou emócií či telesného utrpenia, ale aj špecifickou autorskou poetikou. Tallo svojím písaním vytvára mentálne, architektonické či technicistické krajiny. Zároveň zaznamenáva stavy svojho subjektu – telesné, zdravotné, psychické – často akoby išlo o hlásenia o stave stroja, o procesoch, ktoré v ňom prebiehajú. Pre jeho poetiku je charakteristická nehybnosť, trpnosť, úspornosť v pohyboch a gestách, ktorých protiváhou je rýchlosť a presnosť myšlienky na obežnej dráhe autorovho vnímania.

Mária Ferenčuhová

Michal Tallo: Antimita