Vlna

urbánny splietací mág

Martin Kočiš: : tretí ostrov

: tretí ostrov je tretím záverečným dielom textovej trilógie (prvý diel vyšiel pod názvom txt.txt v roku 2014 vo vydavateľstve Občianske združenie Vlna / Drewo a srd / druhý diel NADIR vyšiel v roku 2020 tamtiež). Týmto posledným dielom autor nadväzuje na tzv. „pro-textovo orientovaný“ charakter písania stimulovaný vizuálnymi prvkami / fragmentmi a ilustráciami, ktorý bol predostretý už v predošlých spomínaných zbierkach a snaží sa posunúť tento spôsob písania ďalej – do nových rozmerov zachovávajúc jeho experimentálny charakter dotovaný nevyhnutnou dávkou irónie až cynizmu. Ideové východiska je prirodzene možné hľadať predovšetkým v tvorbe a odkaze autorov tzv. textovej generácie – Michal Habaj, Peter Macsovszký a Peter Šulej, avšak za výrazné vplyvy je možné považovať aj literárnu tvorbu autorov ako E.J.Groch, Karol Chmel, Ivan Štrpka, Marián Kubica či Ivan Kolenič, výtvarnú tvorbu konceptuálnych umelcov ako J. Koller,  M. Adamčiak,  D. Tóth, ako aj filozofické prístupy autorov ako J. Debuffet , M. Houellebecq či R. Barthes, V. Flusser a U. Eco. Evidentné je aj pôsobenie rôznych pop-kultúrnych vplyvov, predovšetkým z oblasti filmovej tvorby.
: tretí ostrov je postupný prechodom vrstvami a teda aj časom – od najstarších po tie najmladšie vynárajúce z oceánu (i času)…

edícia poézia| počet strán: 144 | väzba: brož.| formát: A5 | isbn: 978-80-89550-90-6 |
katalóg: vlna / das 210 | odporúčaná cena: 11 eur

Martin Kočiš (1984), vyštudoval ekonomickú fakultu na TU v Košiciach, je autorom zbierok txt.txt (2014, Vlna / Drewo a srd) a NADIR (2020, Vlna / Drewo a srd). Jeho texty boli preložené do nemčiny a gréčtiny, zdramatizované odzneli v Slovenskom rozhlase. Autor je finalista súťaže Básne 2012 a 2013.

info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | vlna@vlna.sk