Vlna

urbánny splietací mág

Krst knihy: Cenzúra a dokumentárny film po roku 1989

Asociácia slovenských filmových klubov
Slovenský filmový ústav
Vlna
Drewo a srd
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

si Vás dovoľujú pozvať na krst knihy

 

CENZÚRA A DOKUMENTÁRNY FILM PO ROKU 1989,

 

ktorý sa za účasti autora publikácie Martina Palúcha uskutoční v rámci Medzinárodného festivalu filmových klubov FEBIOFEST 2018

 

16. marca 2018 o 17.00 hod. v kinosále K4 KINA LUMIÈRE