Vlna

urbánny splietací mág

Kamil Zbruž: Magus

Magus je rebel. Magus odkazuje čitateľom: „Hodnota tejto knihy je v tom, že nemá žiadnu hodnotu.“ Magus recykluje svoju prázdnotu. Magus je mentálne spojenie s hviezdou Sírius, „hviezdou mágov“. Magus je pokus o výklad prvej tarotovej karty. Magus je radikálny opus autora graffiti poézie. Magus ide vždy svojou cestou. Magus je majster ilúzie, stojí pred nami nehybne vo vlnách a víroch v chaose života. Magus je manuskript galaktickej poézie, zameranej na dosahovanie vyšších úrovní vedomia. Magus je manuál mimozemskej poézie, ktorú môžeš čítať aj ako notový záznam, lebo opakovanie slov a symbolov znie ako hudba. Magus prichádza z budúcnosti. Surfuje na vlnách vizuálnej, akčnej, minimalistickej, konceptuálnej a foto poézie. Život je vesmírny tanec. Kniha je hologram. 

edícia poézia| počet strán: 8 | väzba: brož.| isbn: 978-80-89550-94-4 | katalóg: vlna / das 214 | odporúčaná cena: 6 eur

Kamil ZBRUŽ sa narodil 17. júna 1964 v Bratislave. Po maturite na Gymnáziu Metodova v Bratislave študoval štyri semestre na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (odbor všeobecné lekárstvo) a potom na Filozofickej fakulte UK (odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra), tiež štyri semestre. Prešiel rôznymi krátkodobými zamestnaniami: asistent kamery v Slovenskej televízii, knihovník v Technickej knižnici, asistent pri testovaní lámavosti betónu, predavač vianočných kaprov, nočný strážnik v reštaurácii, kurič, ošetrovateľ v domove dôchodcov a iné. Je spoluzakladateľom literárnej skupiny Barbarská generácia (1992). V roku 1994 (krátko po vydaní debutu Spitý imidž) nastúpil na oddelenie kultúry do denníka Smena, odkiaľ po roku a pol prešiel na kultúrne oddelenie denníka Práca, kde pracoval tiež jeden a pol roka. Od roku 1997 je v slobodnom povolaní. Od roku 2012 do roku 2014 bol redaktorom internetového (a neskôr aj printového) magazínu experimentálnej a nekonvenčnej tvorby Kloaka. V roku 2014 sa s manželkou Monikou presťahovali z Bratislavy do Senca. Vo viacerých jeho knihách sa zrkadlia skúsenosti z ciest po Sýrii, Turecku, Izraeli a Jordánsku (1995) a Egypte (2007) a aj zo života pri jazere. Za svoju minimalistickú prírodnú lyriku zhrnutú v „zbierke“ Deň pri jazere bol nominovaný na najvyššie domáce ocenenie za poéziu Zlatá vlna 2020. Následne do Zlatej Vlny 2021 porota vybrala Graffiti a Graffiti na vlaku (obe 2020). Presadzuje nový literárny štýl, ktorý nazýva nepísanie.

Odmietanie literárnych konvencií a navodzovanie súvislostí medzi poéziou a mágiou indikuje, že Zbružovi ide v tvorbe najmä o podnecovanie a udržiavanie slobodnej, nezaťaženej mysle. Vyjadruje sa slovom, vizuálnymi prostriedkami i vo forme performancií, časť jeho kníh vyšla v dvojjazyčnom, slovensko-anglickom znení, jeho tvorba bola preložená do maďarčiny, francúzštiny a angličtiny.

Jaroslav Šrank https://www.litcentrum.sk/autor/kamil-zbruz/strucna-charakteristika-tvorby

info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | vlna@vlna.sk