Vlna

urbánny splietací mág

Ivan Habaj: Dolniaci

Ivan Habaj: Dolniaci

Druhé vydanie debutovej zbierky próz Ivana Habaja. S doslovom Petra Zajaca.

Pätnásť krátkych próz tvoriacich komponovaný celok zachytáva osudy a charaktery ľudí  životom neoddeliteľne spätých s krajinou Žitného ostrova, s jej južnou atmosférou, prírodnými podmienkami a historickým časom. 

 „Rozprávanie o svete, ktorý mizne spolu so svojimi obyvateľmi.“ (V. Barborík) Nové vydanie obsahuje pôvodné autorské pasáže, ktoré boli súčasťou časopiseckého publikovania próz v druhej polovici šesťdesiatych rokov, a v zmenenej kultúrnopolitickej situácii nastupujúcej normalizácie v roku 1972 z knižného vydania vypadli.

edícia návraty | počet strán: 110| väzba: brož.| formát: A5 | isbn: 978-80-89550-92-0 |
odporúčaná cena: 11 eur

IVAN HABAJ narodil sa 15. mája 1943 v Urminciach pri Topoľčanoch, detstvo prežil na Žitnom ostrove. Absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, pôsobil ako právnik. Je autorom prozaických kníh Dolniaci (1972), V tieni moruše (1973), Mária (1976), Veľké stepné vtáky (1977), Poľné samoty (1979), Kolonisti I (1980, 2. vyd. 1985, 3. vyd. 2020), Kolonisti II (1981, 2. vyd. 1985, 3. vyd. 2021), Posolstvo detstva (1982), 7 poviedok (1984), Kolonisti III (1986, 2. vyd. 2022), Vône podbránia, vône bylín (1986), Bezradnosť náhlej osamotenosti (1988), Zo života outsiderov (1991).

info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | vlna@vlna.sk