Vlna

urbánny splietací mág

Igor Daniš: Spisovateľ v pasci doby.

Nová kniha esejí etablovaného spisovateľa Igora Daniša precízne analyzuje postavenie spisovateľa v súčasnosti. Je spisovateľ slobodný alebo je len otrokom svojej doby? Prečo potom písať? Čo pre spisovateľa znamená uznanie? Sú literárne ceny (Nobelova cena) zadosťučinením alebo sú len politickým a ideologickým zrkadlom aktuálnej historickej situácie? Autor polemizuje s Kunderovým výkladom dejín románu rozdeľujúci ich na dve časti. Je stredná Európa kultúrne a literárne jedinečná, alebo to je iba prelud? Kam zaradiť slovenskú literatúru a netrpia spisovatelia malých národov trvalým neuznaním? O dielach Milana Kunderu už bolo napísané veľa. Existuje ešte medzera,
ktorá by sa dala vyplniť? Na tieto (základné) otázky sa Igor Daniš v knihe Spisovateľ v pasci doby snaží nájsť odpovede, ale prináša ešte viac otázok.

edícia eseje| počet strán: 152 | väzba: brož.| isbn: 978-80-89550-97-5 | katalóg: vlna / das 218 | odporúčaná cena: 13 eur

Igor Daniš (1968), vyštudoval EU. Pôsobil v SAV, na Ministerstve financií SR a ČR, v Centre strategických štúdií, na Úrade vlády SR a v Národnej rade SR. Učil na Fakulte managementu a Filozofickej fakulte UK. Pracoval na projektoch EÚ o sociálnych médiách a populizme. Publikoval na spoločenské, politické, ekonomické, kultúrne a literárne témy v periodikách Sme, Pravda, Slovo, Domino Fórum, Hospodárske noviny, Trend, Literárny týždenník, Ekonomické rozhľady, Romboid, Britské listy,  jetotak.sk ,  www.vulgo.net  a  www.poleblog.sk. Vyšli mu tri romány: Bezvýznamnosť, Idyla a Smiešna maska identity a esejistická kniha Nereálne očakávania, kniha poznámok Trpká domýšľavosť. V súčasnosti je komentátorom v denníku Pravda.


info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | vlna@vlna.sk