Vlna

urbánny splietací mág

Dennodenná kozmogónia v diele Stana Filka

Text: Petra Feriancová
Foto: Rôzni

Dnes je november 2015 a Stano je už súčasťou piatej dimenzie. Spomínam si, ako sme spolu šli do Hradnej v rámci príprav jeho poslednej autorskej výstavy, ktorá bola v amt_project v marci 2012, a keď nás pri návrate predbiehal kamión, Stano vraví: „Takýmto autom chcem, aby sa šlo po moje veci!“

STANOVE FĽAŠE NA KOLIBE 2012
FOTO ALBERTO MATTEO TORR

„Takto veľkým?“

„Nie! Takto bielym!“

Tomu predchádzala ešte iná situácia, keď Alberto začína konverzáciu: „Prší!“

Stano sa naňho otočí a opýta sa: „Prečo?“

Umenie Stana Filka je vo svojej veľkosti takmer paralelným svetom k tomu nášmu. Svojou rozmanitosťou, a telesnosťou vypovedá o neuveriteľnej energii, vôli a talente jedného človeka. *

Je zaujímavé, že tento svet-kolos má absolútne dokonalý vnútorný poriadok, je jednak funkčný, ale aj kombinovateľný, a to aj napriek stálym manipuláciám, sťahovaniam až ničeniam diel (aj samotným Filkom). Filkovo dielo je možné donekonečna preskladávať, a ak človek začne, nemôže prestať, jednoducho sa v ňom musí a chce zorientovať,chce ho pochopiť.

Filkova tvorba je neuveriteľne komplexná a výtvarná zároveň, dokáže fungovať vo svojom množstve, ale aj jednotlivo. Dokonca aj fragmenty násilne vyňaté z kontextu Filkových environmentov alebo aj súčasti jednotlivých objektov či inštalácií dokážu fungovať osve. ** Disponujú totiž veľkou výtvarnosťou, ktorá mne, človeku bez ateliéru, tak veľmi chýba.

Filkovo dielo opustilo Kolibu, bolo zhromaždené vo Veľkej Hradnej, tam bolo rozobraté v podstate na súčiastky, popredané a znovu vystavené. Dnes možno vidieť neorganizované a nekompletné pozostatky Filkovho sveta v komerčnej galérii Artcapital. *** Aj pri takej hroznej deštrukcii tohto sveta je ho stále ešte možné vnímať a nemôcť pochybovať o jeho pôvodnej veľkosti. Filkov svet, teda jeho dielo, je zároveň veľmi biografıcké, až hypochondricko obsesívne. Okrem už notoricky známych klinických smrtí pribúdajú nové referencie o jeho životospráve. Filko si ráta svoje dni. Z prázdnych obalov od acidofılného mlieka a minerálok vytvára objekty. Možno ide a priori o výtvarný obrat čohokoľvek, čo mu príde pod ruku, alebo majú fľaše symbolický význam. Filkove fľaše z minerálok z posledných dní sú penetrované kovovými tyčami s páskou. Fľaše boli darovávané počas vernisáže, *** a tak si ľudia mohli odniesť tento predmet, ktorý bol súčasťou Filkovej základnej ľudskej potreby. Filko akoby ritualizoval svoju dennodennosť, ktorá je zároveň poznaná nami všetkými.

Filko neustále pretvára a tvorí nové konštalácie zo svojich vlastných inštalácií a environmentov. Premaľuváva, prestavuje, antidatuje, nedatuje vôbec. Dátumy uvádza vždy staršie, aj keď ide o diela postprodukované, a Filkove dátumy takmer nikdy nezodpovedajú skutočnosti. Sám Filko ich stále mení. Čas je pre Filka subjektívna záležitosť. Filko ho vytvára. Filko datuje.

STANO FILKO DÁVA INŠTRUKCIE V GALÉRII AMT_PROJECT, V MARCI 2012, FOTO ALBERTO MATTEO TORRI

Projektu, ktorý som mala možnosť pre Stana spolupripravovať v amt_project v marci 2012 a ktorý bol jeho posledným autorským doteraz, sa Stano osobne zúčastňoval dennodenne a aj po vernisáži neúnavne celú inštaláciu dennodenne obmieňal. Išlo vlastne o každodenný zápas, a to doslova. Stano už v tej dobe ťažko chodil, takže sme ho každý deň museli dopraviť čo najbližšie ku galérii a potom podopierať. Stano dokázal výstavu zmeniť v priebehu dvoch týždňov na nepoznanie, svoje pôvodné diela, tvrdil, z 50. rokov, domaľovával, vlastne zapájal nás všetkých do týchto postprodukčných prác.

Po skončení výstavy si Stano Filko vyžiadal fotografıckú dokumentáciu, s ktorou ďalej narábal ako s podkladom a ďalej do nej zasahoval, prevŕtaval ju (Vacuum) a potom ju zozadu natieral na čierno (resp. ja som o to bola požiadaná), fotokopírovala som a on ďalej prevŕtaval. Bolo to, akoby stále riešil odraz, ktorý postupne slabol, a zároveň ho resuscitoval ďalším vlastným fyzickým zásahom doň. Tento text, až na úvod, som písala, keď Stano ešte žil, pred nejakými pár rokmi. Naposledy som s ním telefonovala niekedy v lete, keď uňho bol náš spoločný známy Martin Vongrej. Stano vravel, aby som ho prišla hneď pozrieť, nešla som vtedy a už neskôr sa mi to nepodarilo, čo ma mrzí. Sľubovala som mu do telefónu, že prídem nabudúce, a on mi dobrácky odpovedal, že „hovno prídeš“. No a mal pravdu, ako nakoniec vždy.

*Teoretik Jan Verwoert nazýva Filkovu tvorbu pokusom o zobrazenie sveta, „jeho dielo je svet“. (Jan Verwoert, World as Medium: On the Work of Stano Filko, Frieze)

Rakúsky galerista Emanuel Layr momentálne predáva Filkove diela, lepšie povedané, predáva jednotlivé fragmenty. Filko nadobúda skoro až minimalistickú estetiku, čo mu veľmi nie je vlastné. Aj keď ide o troška neveľmi autentické a manipulatívne kurátorovanie, Filkova výtvarnosť preráža aj z takto osekaných častíc.

***, kde vám ich určite budú chcieť predať, bez ohľadu na to, či tam idete s kurátorom, ktorý napríklad chce písať do artfora a nechce kúpiť, ale spoznať. **** Výstava, posledná autorská výstava Stana Filka – erupekcia-orgiazmus-orgazmus-yang-jin = slnkomesiac-in life-love-entita-exist-beingsf-hermafrodit kazdemu podla svojich moznosti a schopnosti-v-in-5.4.3.d-pre zivotsingular truths vsetkych ludi na tejto zemeguli-tranzscendencie-v-in-existencii-len v 3.d. 24. marec 2012 – 29 jún 2012 Táto výstava bola neskôr reinštalovaná v Neapolskej fondácii Morra Greco. Kurátorovala ju Mira Keratová.