Vlna

urbánny splietací mág

2% PRE SÚČASNÝ TANEC

Stačí v daňovom priznaní vyplniť naše údaje:
Asociácia súčasného tanca,
Anenská 1, 81105 Bratislava
IČO: 31769080,
Právna forma: právnická osoba
ast@sucasnytanec.sk
2% PRE SÚČASNÝ TANEC
ĎAKUJEME!