Vlna

urbánny splietací mág

2% PRE SÚČASNÝ TANEC

Svojimi dvomi percentami Vlnu tento rok podporiť nemôžete, ale budeme radi, ak ich pošlete našej spriatelenej Asociácii súčasného tanca.

AST každý rok organizuje festival Nu Dance Fest a prináša na domácu scénu zásadné tanečné a divadelné projekty.

Na poukázanie vašich 2% stačí v daňovom priznaní vyplniť údaje:


Názov: Asociácia súčasného tanca
Sídlo: Anenská 1, 81105 Bratislava
IČO: 31769080
Právna forma: právnická osoba


2% PRE SÚČASNÝ TANEC
ĎAKUJEME!

ast@sucasnytanec.sk