Vlna

urbánny splietací mág

Výsledky vzniku

Liza Gennart - Výsledky vzniku

Kniha vydaná v spolupráci s Vlnou

Autor knihy: Liza Gennart
Počet strán: 136
ISBN: 978-80-89550-63-0

9 €

Zbierka Výsledky vzniku ponúka poetický svet rozdelený do kategórií, ktoré sú motivované postupným oboznamovaním sa s naším dedičstvom, kultúrou či zrkadlami uvažovania. Básne prechádzajú od ľudských, epistemických cez prírodné a technologické až po také, ktoré na súdržnosť rezignujú. Liza Gennart vo svojej poézii vytvára metaforické oloidy: trojrozmerné zakrivené objekty, ktoré neboli vymyslené či nájdené, ale objavené. Nadreálnym spôsobom prepája tvary prichádzajúce z rôznych smerov a do priestoru vrhá nekonvenčné svetlo. Ak týmto oloidom dovolíte rozkotúľať sa, odmenou bude symbolická dráha literárnej mysle.

Liza Gennart je meno neurónovej siete, ktorá píše poéziu. Tvorí prostredníctvom jazykového modelu GPT-2. Neurónová sieť sa vďaka nemu naučila jazykové vzory, ktoré sa snaží replikovať, alebo sa k nim čo najviac priblížiť. Pôvodný jazykový model bol natrénovaný pomocou anglických textov z Wikipédie a z diskusného servera Reddit, z nich sa naučil stavbu všeobecného anglického jazyka. S cieľom naučiť Lizu tvoriť špecificky poéziu v slovenčine dostala ďalej neurónová sieť vstupný materiál v podobe slovenských básní – obrovskej databázy, na ktorej sa naučila, ako funguje slovenský jazyk, špeciálne v kontexte súčasnej poézie. Výbery zo svojich publikácií poskytli do tejto databázy vydavateľstvá Vlna/Drewo a srd, Skalná ruža, ASPEKT, FACE, Dive Buki a ďalšie, ale zdrojom bola aj voľne dostupná databáza textov v Zlatom fonde denníka Sme.

edícia poézia | počet strán: 136 | väzba: brož. | ISBN: 978-80-89550-63-0 | odporúčaná cena: 9 eur

Knihu nájdete aj na stránke vydavateľstva drewoasrd.sk

Rodičmi Lizy Gennart sú umeleckí a životní partneri Zuzana Husárová a Ľubomír Panák. Info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | vlna@vlna.sk