Vlna

urbánny splietací mág

TJ Vjuga: Gestotexty

TJ Vjuga: Gestotexty

Kniha vydaná v spolupráci s Vlnou

Debutová zbierka TJ Vjugu, semiotextového performera, a-poeta, hudobníka a fotoamatéra, ktorú tvoria parabásnické objekty, rébusy, žarty, parafrázy úradných formulárov, vedomostného kvízu, ako aj neverbálne fotobásne a fotodokumentácie performancií. Sú výsledkom jeho prekérnych hier so všemožnými textami.

Ako píše Peter Macsovszky v tzv. Predoslove ku Gestotextom: „TJ Vjuga do aktuálneho sveta mediálnych konštruktov, pseudoreality, vyfabrikovaných i spontánnych hoaxov, fakticky doložiteľných konšpirácií, desivejších ako najdivokejšie konšpiračné teórie, ktoré sa medzičasom stali súčasťou zábavného priemyslu, nevstupuje len „v“ slovenčine a „so“ slovenčinou, pretože niektoré jeho básnické objekty (či skôr sochy-objekty: sculpture-objects), práve preto, že sú objektmi (sochami, hoci zdanlivo len dvojrozmernými), majú aj mimojazykový presah. (…)

Z hľadiska antropocentrického svetonázoru – aby som sa vrátil k dielu, ktoré nekomentujem, lebo nechcem kaziť vzduch – slovné, textové, typografické, vizuálny hry a špásy TJ Vjugu kopú byrokratov do riti. „Byrokrat“ – staromódne slovo. Veď dnešnými byrokratmi sú mediálni manipulátori, reklamní černokňažníci, predsedovia predstavenstiev, šéfovia politických kampaní, strojcovia propagandistickej rétoriky, medicínski žongléri a psychopati najpokročilejších technológií. Realita prestala byť realitou, zastierajú ju fabrikované správy, ktoré sa valia z oficiálnych médií. (…) No a do pseudoreality plnej pseudoinfomácií a faktoidov, vstupuje TJ Vjuga so svojimi parabásničkami. Inú možnosť sotva má – ak chce silou-mocou vstupovať. Povedať si svoje. Spôsobom, aký mu vyhovuje. Spôsobom natoľko vtipným a podvratným, až by z toho mala krv tuhnúť.“

TJ Vjuga: Gestotexty
TJ Vjuga: Gestotexty

edícia poézia | počet strán: 100 | väzba: brož. | rozmer: 145 x 145 | ISBN: 978-80-89550-81-4 | katalog. 204 | odporúčaná cena: 8 eur

Napísanie zbierky poézie podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | vlna@vlna.sk