Vlna

urbánny splietací mág

Sarcangelium

Peter Macsovszky - Sarcangelium

Kniha vydaná v spolupráci s Vlnou

Autor knihy: Peter Macsovszky
Rok vydania: 2018
Počet strán:
ISBN: 978-80-89550-43-2

8 €

drewo a s.r.d.

Ide o medzižánrové, interdisciplinárne podujatie. Text sa svojou dikciou pohybuje na pomedzí prózy a poézie, no pritom sa snaží evokovať aj atmosféru kanonizovaných posvätných textov, či už ide o texty kresťanské alebo budhistické a islamské.

Názov naznačuje, že ide o prúd nekontrolovanej reči, čo je, samozrejme, len zdanie, keďže opakujúce sa slová, výroky, vetné celky, motívy vytvárajú pomerne disciplinovaný chorál rôznych hlasov a dikcií. Vnútorné, psychicky vypäté monológy sa striedajú s chladnejšími, vedecky pôsobiacimi fragmentmi. Zvláštny kontrast vzniká medzi parafrázami na myšlienky filozofov a apoštolov (Cioran, Éva Ancselová, Simone Weilová, Svätý Pavol) a svetov lacných rád týkajúcich sa zdravej životosprávy či poznatkov alternatívnej medicíny. Evokácia atmosféry evanjeliových textov však nemá byť čistokrvnou paródiou (alebo nebodaj blasfémiou): príklon k irónii, sarkazmu, podvratnej meditácii a imitácii posvätného má práveže umocňovať vážnosť „reflexie“ o tomto svete; má inšpirovať k premýšľaniu o mnohoznačnosti a protirečivosti ľudského cítenia, myslenia a hovorenia. Dominuje tu ambícia prihovoriť sa čitateľovi vážne – mimo beletrie a poézie – ale súčasne s terapeutickou ľahkosťou. Je to pozvanie k dialógu o tom, že v tomto svete fungujú aj iné, dosiaľ nepreskúmané sily, čo však neznamená, že sa musíme zbaviť skepsy.

Sarcangelium možno považovať za pokus o nadviazanie na také skoršie autorove texty – na Cvičnú pitvu a Súmračnú reč.

 

Peter Macsovszky (1966). V roku 1994 vydal pod názvom Strach z utópie svoju prvú zbierku reorganizovaných a stroficky nainštalovaných nepôvodných viet a výrokov. Nasledovali ďalšie viac-menej básnické či prozaické knihy, ako napríklad Cvičná pitva (1997), Súmračná reč (1999), Frustraeón (2000), Fabrikóma (2002), Lešenie a laná (2004), Klišémantra (2005), Tovar (2006), Hromozvonár (2008), Mykať kostlivcami (2010), Želáte si novú kúpeľňu? (2012), Santa Panica (2014), Tantalópolis (2015) a Povrch vašej planéty (2017).