Vlna

urbánny splietací mág

Peter Brezňan – Skúsenosti týchto dní (zvierat)

Peter Brezňan - Peter Brezňan – Skúsenosti týchto dní (zvierat)

Kniha vydaná v spolupráci s Vlnou

Autor knihy: Peter Brezňan
Rok vydania: 2017
ISBN: 9788089550364

8 €

drewo a s.r.d.

Jeden z mnohých sa zastavuje v sústredenom pohľade do seba. Zdá sa mu, akoby ním otváral bránu labyrintu, ktorý ho do seba vťahuje. Napriek istým obavám sa podvoľuje jeho sile. Postupne odkrýva chodby labyrintu, kreslí jeho mapu. Nachádza tu úlomky pravdivosti, ktoré nasvecujú jeho podobu, jej skryté časti. Neskláňa pred nimi pohľad. Cestou labyrintom tak postupne vzniká aj mozaika, obraz toho, čím sa nepozorovane v týchto rýchlych dňoch akoby len náhodou stal… I to je jeden z možných spôsobov, ako sa priblížiť, ako čítať Skúsenosti týchto dní (zvierat).

 

záblesk záchvev (pocitu)
krásy alebo pravdivosti

občasne
v súvislých rovinách všednosti

milujem sa
(len) s rukami      tvojimi odťatými

– dotykmi svätého