Vlna

urbánny splietací mág

Mária Ferenčuhová: Černozem

Mária Ferenčuhová - Mária Ferenčuhová: Černozem

Kniha vydaná v spolupráci s Vlnou

Autor knihy: Mária Ferenčuhová
Počet strán: 84
ISBN: 978-80-89550-55-5

9 €

Piata kniha básní Márie Ferenčuhovej je hypnotickou meditáciou o konci a prerode. Individuálny osud človeka sa v nej prepája s osudom vesmíru, mrazivo osobné a zároveň všeobjímajúce obrazy intimity akoby presahovali sami seba a rozpínali sa do nekonečna. Černozem predstavuje znepokojivé básnické univerzum na pokraji kolapsu: je to fantastický svet, a možno realita. Černozem je substrát poslednej záchrany.

Mária Ferenčuhová je poetka, prekladateľka a filmová teoretička. 

Je autorkou básnických zbierok Skryté titulky (2003), Princíp neistoty (2008), Ohrozený druh (2012) a Imunita (2016), za ktorú získala viacero ocenení.

Knižné preklady jej poézie vyšli vo Francúzsku, v Srbsku, v Slovinsku, vo Veľkej Británii, v Macedónsku, v Grécku a na Ukrajine.

Vlastnú záhradu nemá, vo voľnom čase sa venuje parapetnému pestovaniu vždyzelených rastlín.

info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | vlna@vlna.sk

edícia poézia | počet strán: 84 | väzba: brož.| isbn: 978-80-89550-55-5 | odporúčaná cena: 9 euro

Knihu nájdete aj na stránke vydavateľstva drewoasrd.sk

Info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | vlna@vlna.sk