Vlna

urbánny splietací mág

Majstrovské dielo minimalistickej prírodnej lyriky od majstra nepísania Kamila Zbruža

Kamil Zbruž - Majstrovské dielo minimalistickej prírodnej lyriky od majstra nepísania Kamila Zbruža

Kniha vydaná v spolupráci s Vlnou

Autor knihy: Kamil Zbruž
Počet strán:
ISBN: 978-80-89550-51-7

4 €

Knihu nájdete aj na stránke vydavateľstva drewoasrd.sk