Vlna

urbánny splietací mág

Katarína Kucbelová: Duály | Šport | Malé veľké mesto

Katarína Kucbelová - Katarína Kucbelová: Duály | Šport | Malé veľké mesto

Kniha vydaná v spolupráci s Vlnou

Autor knihy: Katarína Kucbelová
Počet strán:
ISBN: 978-80-89550-60-9

9 €

Prvé tri básnické knihy poetky Kataríny Kucbelovej vyšli v krátkom časovom období rokov 2003 – 2008.
S odstupom dvanástich rokov od vydania poslednej z tejto trojice sa ukazuje, že im nemožno uprieť istú zomknutosť a majú spoločné motívy, básnické stratégie, poetiku a výraz.„Možno je to náhle zdanie poriadkuv čiastočkách rozptýlených meandrujúcicha pulzujúcich pozorovaní, ktoré tvoria deň,v sérii snímok dychu ustrnutého v ľade. Alebo je to niečo ako šok, strach a radosť zo strmého zastavenia, keď sa zotrvačnosťouz vecí a dejov zrazu odlepia významy a všetko tak možno vidieť celkom odznova, holotropný zážitok. Niečo z toho, alebo možno ešte niečo celkom iné v tom je, že poézia Kataríny Kucbelovej priťahuje. Obsedantne. Od samého začiatku.“

Katarína Kucbelová (1979) je slovenská poetka a prozajička. Je autorkou štyroch básnických kníh. Duály (2003), Šport (2006), Malé veľké mesto (2008), Vie, čo urobí (2013) a jednej novely Čepiec (2019). Jej básnické knihy získali veľký ohlas doma aj v zahraničí, básne z nich boli preložené do pätnástich jazykov a boli zaradené do rôznych medzinárodných antológií a iných publikácií. Básnická skladba Malé veľké mesto vyšla samostatne v roku 2018 v španielskom prekladea zbierka Vie, čo urobí bola vydaná v roku 2020 v ukrajinskom jazyku. Novela Čepiec získala titul Kniha roka v ankete denníka Pravda a bola nominovaná do finálovej desiatky literárnej Ceny Anasoft litera.

edícia poézia | počet strán: 120 | väzba: brož.| isbn: 978-80-89550-60-9 | odporúčaná cena: 9 euro

Knihu nájdete aj na stránke vydavateľstva drewoasrd.sk

info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | vlna@vlna.sk