Vlna

urbánny splietací mág

Kamil Zbruž: UROBOROS

Kamil Zbruž - Kamil Zbruž: UROBOROS

Kniha vydaná v spolupráci s Vlnou

Autor knihy: Kamil Zbruž
Počet strán:

4 €

Minimalistický bestseller, venovaný legende slovenskej nekonvenčnej poézie, Milanovi Adamčiakovi. Kniha s dvanástimi stranami sa zaoberá otázkou času a večnosti.

Knihu nájdete aj na stránke vydavateľstva drewoasrd.sk