Vlna

urbánny splietací mág

Kamil Zbruž: Mystik

Kamil Zbruž: Mystik

Kniha vydaná v spolupráci s Vlnou

Počet strán: 8
ISBN: 978-80-89550-91-3

6 €

Mystik je intuitívna kniha vizuálnej poézie. Na ôsmich stranách ponúka kvintesenciu poznania, vyvierajúcu zo žriediel starovekých mystérií, kabaly a alchýmie. Za základný symbol považuje strom života a skúma jeho premeny pomocou kyvadla a tarotových arkán. Všíma si analógie medzi sumerskými božstvami, gnostickým IAO a metafyzikou hviezdy Sírius. Zaoberá sa postavou Lilith v mytológii a astrológii a teóriou chaosu. Overuje pytagorejskú hudbu sfér pomocou Crowleyho tvrdenia: všetko v dvoch, dva v jednom, jeden v ničom. Kniha má tiež ochrannú funkciu. Autor odkazuje čitateľom: „Nech ti táto kniha slúži ako amulet, ochráni ťa pred všetkým zlom. Je dobré mať ju v knižnici, bude chrániť tvoj dom.“

edícia poézia| počet strán: 8 | väzba: brož.| isbn: 978-80-89550-91-3 | katalóg: vlna / das 211 | odporúčaná cena: 6 eur

Kamil ZBRUŽ sa narodil 17. júna 1964 v Bratislave. Po maturite na Gymnáziu Metodova v Bratislave študoval štyri semestre na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (odbor všeobecné lekárstvo) a potom na Filozofickej fakulte UK (odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra), tiež štyri semestre. Prešiel rôznymi krátkodobými zamestnaniami: asistent kamery v Slovenskej televízii, knihovník v Technickej knižnici, asistent pri testovaní lámavosti betónu, predavač vianočných kaprov, nočný strážnik v reštaurácii, kurič, ošetrovateľ v domove dôchodcov a iné. Je spoluzakladateľom literárnej skupiny Barbarská generácia (1992). V roku 1994 (krátko po vydaní debutu Spitý imidž) nastúpil na oddelenie kultúry do denníka Smena, odkiaľ po roku a pol prešiel na kultúrne oddelenie denníka Práca, kde pracoval tiež jeden a pol roka. Od roku 1997 je v slobodnom povolaní. Od roku 2012 do roku 2014 bol redaktorom internetového (a neskôr aj printového) magazínu experimentálnej a nekonvenčnej tvorby Kloaka. V roku 2014 sa s manželkou Monikou presťahovali z Bratislavy do Senca. Vo viacerých jeho knihách sa zrkadlia skúsenosti z ciest po Sýrii, Turecku, Izraeli a Jordánsku (1995) a Egypte (2007) a aj zo života pri jazere. Za svoju minimalistickú prírodnú lyriku zhrnutú v „zbierke“ Deň pri jazere bol nominovaný na najvyššie domáce ocenenie za poéziu Zlatá vlna 2020. Následne do Zlatej Vlny 2021 porota vybrala Graffiti a Graffiti na vlaku (obe 2020).

info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | vlna@vlna.sk