Vlna

urbánny splietací mág

Ivan Habaj: Kolonisti

Ivan Habaj - Ivan Habaj: Kolonisti

Kniha vydaná v spolupráci s Vlnou

Autor knihy: Ivan Habaj
Počet strán: 288
ISBN: 978-80-89550-55-5

13 €

Románová trilógia zachytáva osudy slovenských a moravských kolonistov na území južného Slovenska v pohnutých časoch slovenských dejín od vzniku Československej republiky a osídľovania pohraničných území, cez nacionálne konflikty predvojnového roku 1938 (Kolonisti I), dramatickú sociálnu situáciu od konca vojny do začiatku spoločenských zmien roku 1948 (Kolonisti II), až po krátke obdobie roku 1965 a ekologickú katastrofu
veľkej dunajskej povodne (Kolonisti III). Večný zápas človeka o dôstojné žitie uprostred dejinných a politických a napokon i prírodných konfliktov a katastrof.

IVAN HABAJ

Narodil sa 15. mája 1943 v Urminciach pri Topoľčanoch, detstvo prežil na Žitnom ostrove. Absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, pôsobil ako právnik. Je autorom prozaických kníh Dolniaci (1972), V tieni moruše (1973), Mária (1976), Veľké stepné vtáky (1977), Poľné samoty (1979), Kolonisti I (1980, 2. vyd. 1985), Kolonisti II (1981, 2. vyd. 1985), Posolstvo detstva (1982), 7 poviedok (1984), Kolonisti III (1986), Vône podbránia, vône bylín (1986), Bezradnosť náhlej osamotenosti (1988), Zo života outsiderov (1991).

edícia návraty | počet strán: 288 | väzba: brož.| isbn: 978-80-89550-56-2 | odporúčaná cena: 13 euro

Knihu nájdete aj na stránke vydavateľstva drewoasrd.sk

Info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | vlna@vlna.sk