Vlna

urbánny splietací mág

Lútkohry

Dezorzovo lútkové divadlo - Lútkohry

Kniha vydaná v spolupráci s Vlnou

Autor knihy: Dezorzovo lútkové divadlo
Rok vydania: 2018

Aladár Hrča je publicista a dramatik. Umenovedné kritiky a články publikoval v odbornej tlači a v novinách, je autorom divadelných a rozhlasových hier.

Agda Bavi Pain sa narodil v Košiciach. Prozaik, básnik, dramatik a scenárista. Jeho román Koniec sveta získal Veľkú európsku cenu za literatúru pre východnú a juhovýchodnú Európu – Bank Austria Literaris 2008.

Gejza Dezorz je principál Dezorzovho lútkového divadla. Televízny, divadelný a filmový režisér, scenárista a producent. Za svoju tvorbu bol ocenený domácimi aj medzinárodnými cenami.

Dezorzovo lútkové divadlo je jediné bábkové divadlo pre dospelého diváka na Slovensku. Inscenácie divadla videli tisíce divákov na Slovensku, v Čechách, v Poľsku a v Taliansku. Tvorba divadla bola ocenená niekoľkými domácimi aj zahraničnými oceneniami.

Lútkohry je zbierka textov bábkových hier pre dospelého diváka, ktoré vznikli v rozmedzí rokov 2005 až 2015 pre Dezorzovo lútkové divadlo.