Vlna

urbánny splietací mág

Babylonské epitrofie

Peter Macsovszky - Babylonské epitrofie

Kniha vydaná v spolupráci s Vlnou

Autor knihy: Peter Macsovszky
Počet strán: 208
ISBN: 978-80-89550-73-9

10 €

Témou najnovšej knihy Petra Macsovszkého Babylonské epitrofie je mágia. Nejde však o vyložene okultistickú či ezoterickú knihu. Hlavným cieľom autora bolo súčasným a maximálne zrozumiteľným jazykom priblížiť a vysvetliť záujemcom, čo je a ako v skutočnosti funguje mágia. Ďalším cieľom bolo zosumarizovať myšlienky, ktorým sa podrobnejšie venoval v knihách Sarcangelium (2018) a Breviár pre posledných psychológov (2019), keď v nich pranieroval protirečenia náboženských učení a psychologických škôl. Babylonské epitrofie sú akýmsi voľným pokračovaním oboch spomenutých kníh, no možno ich čítať aj ako samostatné dielo. Spôsob, s akým autor pristupuje k mágii, je zbavený akéhokoľvek romantizmu. Nechýba humor, irónia i vážnejší kritický pohľad. Kritika sa však netýka len toho, čo veda nazýva pavedou, ale aj samotnej vedy a vedcov, ktorí sa ku všetkému, čo presahuje ich schémy, správajú skôr pavedecky než vedecky. Babylonské epitrofie predstavujú pútavé až dobrodružné čítanie, keďže čitateľ môže podstúpiť vzrušujúce objavovanie nečakaných súvislostí. Trojica kníh, ktorú Babylonské epitrofie završujú, predstavuje autorov pokus o populárno-náučnú literatúru, ktorá má iniciačný charakter a môže významne inšpirovať psychológov, filozofov, lekárov, teológov, dejepisárov, antropológov, etnografov, ezoterických terapeutov, znalcov mágie a parapsychológie, ako aj študentov i celkom bežných čitateľov.

Peter Macsovszky (1966) je autorom zhruba tridsiatky kníh. Debutoval v roku 1994 zbierkou experimentálnych básní Strach z utópie. Odvtedy napísal ďalšie básnické i prozaické diela. Macsovszky píše po slovensky i po maďarsky. V maďarčine mu vyšlo 6 básnických kníh a v roku 2007 mu bola v Maďarsku udelená Cena Miklósa Mészölya. Na Slovensku získal v roku 2016 literárnu cenu Anasoft Litera za román Tantalópolis.

info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | vlna@vlna.sk

Knihu je možné zakúpiť aj na webe www.drewoasrd.sk