Vis à vis

Július Fujak (1966) Skladateľ nekonvenčnej hudby, hudobník a estetik, autor viacerých knižných publikácií o estetike súčasnej hudby a postmoderného umenia (Tvorivosť v načúvaní hudobnému tvaru, 2000; Musical Correla(c)tivity, 2005; Slovenské hudobné alternatívy, 2006; Hudobné korela(k)tivity, 2008; Margonálie, 2013; Various Comprovisations, 2015; Emanácie hudobnej semiosféry, 2018). Jeho hudobná diskografia obsahuje viac než dvadsať titulov pôvodnej hudby vydaných v našich (Hevhetia, Vlna, … Čítať ďalej Vis à vis